Privacyverklaring Otten Markeringen

07-10-2022

Uw privacy is voor Otten Markeringen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vaststellen voordat wij uw gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo minimaal mogelijke persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die van belang zijn voor de beste samenwerking.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd met fatsoen behandelen. Bepaalde informatie is een verplicht veld, anders kunnen wij u niet van een offerte volstrekken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij de website www.otten-markeringen.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of precies wilt weten wat wij bijhouden, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met Otten Markeringen B.V.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 1. Voor het aanspreken met de juiste titel.
 2. Om elektronische bevestigingen te kunnen sturen van gevraagde opdrachten en/of afspraken.
 3. Om onze opdrachtgevers op de hoogte te houden van de uitgevoerde opdracht.
 4. Om met onze opdrachtgevers te kunnen communiceren via de e-mail, telefonisch of op kantoor.
 5. Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiƫle) administratie.
 6. Om opdrachten te kunnen verwerken.
 7. E-mailadressen voor het versturen van e-mails aan klanten met informatie over onze producten en diensten, aanbiedingen, acties, reviews en klanttevredenheidsonderzoeken.

Afhandelen opdracht:

Wanneer u bij ons een opdracht indient, gebruiken wij persoonsgegevens om dit zo netjes mogelijk af te handelen. Ook gebruiken wij informatie over de betaling van de factuur van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en eventuele geboortedatum. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze gegevens tot de opdracht succesvol is uitgevoerd. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekking aan derden
Wij werken samen met bepaalde bedrijven, die hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen:

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij het vermoeden van een misdrijf)

Toestemming:

De betrokken persoon geeft toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens. Bij toestemming wordt er akkoord gegaan met de bovenstaande regels.

Vragen en/of opmerkingen:

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u met de onderstaande contactgegevens contact opnemen.

Contactgegevens:

Website: www.otten-markeringen.nl
E-mailadres: info@otten-markeringen.nl
Telefoonnummer: 06-22882577